Prawo spadkowe


Prawo spadkowe reguluje kwestie przejścia majątku po śmierci jego właściciela. Prawa majątkowe przechodzą na inny podmiot – z reguły są to najbliżsi krewni, chyba że w testamencie zapisano inaczej. Sprawy spadkowe stanowią istotną część ogółu spraw, którymi zajmuje się kancelaria prawna adwokat Patrycji Niepelt. Kancelaria prowadzi również podstępowania z innych dziedzin prawa cywilnego. Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów oferty.


Zakres usług z obszaru prawa spadkowego

Usługi kancelarii z obszaru prawa spadkowego obejmują między innymi:

  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie przepisów ustawy czy też na podstawie testamentu – stwierdzenie nabycia spadku określa kto dziedziczy spadek;

  • sprawy o dochodzenie nieważności testamentu np. z powodu złego stanu psychicznego spadkodawcy lub w sytuacji kiedy testament był spisywany pod groźbą;

  • sprawy związane z przyjęciem bądź odrzuceniem spadku (częstym powodem odrzucenia spadku są długi spadkodawcy), na odrzucenie lub przyjęcie spadku jest pół roku;

  • sprawy o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie;

  • sprawy o dokonanie działu spadku po zmarłym, w tym wraz ze zniesieniem współwłasności (likwidacja stanu, w którym majątek przysługuje niepodzielnie kilku osobom);

  • sprawy o zachowek – prawo zachowku chroni najbliższych spadkodawcy przed dowolnym rozporządzaniem swoim majątkiem jeszcze za życia. W praktyce oznacza to, że bliscy zmarłego będą mieli korzyści ze spadku nawet jeżeli zostaną pominięci w testamencie;

  • udzielenie przez sąd zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka.