Prawo Rodzinne

i Opiekuńcze

 • sprawy o rozwód, separację,

 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej,

 • sprawy o alimenty, sprawy o wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka,

 • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka, zaprzeczenie ojcostwa,

 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,

 • sprawy dotyczące ustalenia/zmiany/"egzekucji" kontaktów z małoletnim dzieckiem,

 • sprawy o przysposobienie,

 • sprawy o wydanie zarządzeń opiekuńczych

Prawo Spadkowe

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie przepisów ustawy czy też na podstawie testamentu, w tym dochodzenie nieważności testamentu,

 • sprawy związane z przyjęciem bądź odrzuceniem spadku

 • sprawy o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie,

 • sprawy o dokonanie działu spadku po zmarłym, w tym wraz ze zniesieniem współwłasności,

 • sprawy o zachowek,

 • udzielenie przez Sąd zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka


Prawo Karne

 • reprezentowanie pokrzywdzonego i obrona oskarżonego w procesie karnym m.in. w sprawach o niealimentację, znęcanie się fizyczne/psychiczne, groźby, zniesławienie, znieważenia

 • sporządzanie pism m. in. zawiadomienie o możliwości popełnieniu przestępstwa, prywatny akt oskarżenia,

 • postępowanie w sprawach nieletnich

Prawo Rzeczowe

 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości,

 • sprawy o ustanowienie służebności drogi koniecznej,

 • sprawy o zasiedzenie służebności


Prawo Cywilne

 • sprawy o zapłatę,

 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie

 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,

 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

Prawo Karne Wykonawcze

 • sprawy o dozór elektroniczny,

 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,

 • sprawy o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności