Usługi prawne

Proponowane usługi prawne kierowane są do mieszkańców Rybnika oraz okolicznych miejscowości. Wieloletnie doświadczenie kancelarii pozwala realizować szeroki zakres usług: od sporządzania prostych pism i umów oraz udzielania porad prawnych, aż po reprezentację przed sądami każdej instancji w postępowaniach karnych. Rozwiązywanie wszelkich sporów kancelaria rozpoczyna od dialogu – tworzone są odpowiednie pisma i nawiązana zostaje komunikacja z drugą stroną. Warto pamiętać, że wiele spraw da się wyjaśnić w sposób ugodowy, bez potrzeby rozstrzygania w sądzie. Kancelaria prawna adwokat Patrycji Niepelt indywidualnie podchodzi do każdego problemu, starając się zyskać jak najkorzystniejszy dla klienta wynik sprawy.

Zakres praktyk kancelarii

Kancelaria swoją praktyką obejmuje sprawy z zakresu:

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,

 • prawa spadkowego,

 • prawa karnego,

 • prawa rzeczowego,

 • prawa cywilnego,

 • prawa karnego wykonawczego.

Doradztwo prawne

Bardzo ważną część naszych usług stanowi doradztwo prawne, które świadczymy w zakresie wszystkich wyżej wymienionych dziedzin prawa. Doradztwo prawne obejmuje trzy etapy:

 1. szczegółowe zapoznanie się ze sprawą,

 2. weryfikację przepisów z danego obszaru,

 3. zaproponowanie klientom optymalnego rozwiązania.

Warto pamiętać, że nieznajomość przepisów prawnych i próba rozwiązania sprawy we własnym zakresie może mieć przykre konsekwencje finansowe, a nawet skończyć się w sądzie. Kancelaria po ustaleniu z klientem strategii działania zajmuje się m.in. przygotowywaniem pism, negocjacjami, tworzeniem umów oraz innych dokumentów mający charakter prawny. Występuje również przed sądami oraz urzędami.

okulary na kartkach

Prawo Rodzinne

i Opiekuńcze

 • sprawy o rozwód, separację,

 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej,

 • sprawy o alimenty, sprawy o wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka,

 • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka, zaprzeczenie ojcostwa,

 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,

 • sprawy dotyczące ustalenia/zmiany/"egzekucji" kontaktów z małoletnim dzieckiem,

 • sprawy o przysposobienie,

 • sprawy o wydanie zarządzeń opiekuńczych

zegarek na rękę

Prawo Spadkowe

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie przepisów ustawy czy też na podstawie testamentu, w tym dochodzenie nieważności testamentu,

 • sprawy związane z przyjęciem bądź odrzuceniem spadku

 • sprawy o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie,

 • sprawy o dokonanie działu spadku po zmarłym, w tym wraz ze zniesieniem współwłasności,

 • sprawy o zachowek,

 • udzielenie przez Sąd zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka


kajdanki

Prawo Karne

 • reprezentowanie pokrzywdzonego i obrona oskarżonego w procesie karnym m.in. w sprawach o niealimentację, znęcanie się fizyczne/psychiczne, groźby, zniesławienie, znieważenia

 • sporządzanie pism m. in. zawiadomienie o możliwości popełnieniu przestępstwa, prywatny akt oskarżenia,

 • postępowanie w sprawach nieletnich

bloki mieszkalne

Prawo Rzeczowe

 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości,

 • sprawy o ustanowienie służebności drogi koniecznej,

 • sprawy o zasiedzenie służebności


książka i zeszyt na stole

Prawo Cywilne

 • sprawy o zapłatę,

 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie

 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,

 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

drut kolczasty

Prawo Karne Wykonawcze

 • sprawy o dozór elektroniczny,

 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,

 • sprawy o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności